Läs om alla olika upplösningar. Upplösning för datorskärm eller tv.

Upplösning för skärm

High Definition TV

Det blir idag allt vanligare med HDTV. HDTV står för High Definition TV vilket betyder TV med hög upplösning. Bilden på en HDTV blir skarpare och mycket mer detaljrik eftersom bilden innehåller mer information än en vanlig tv-signal. Läs mer om upplösning för HDTV.

iPad och iPhone

Upplösningen på iPads och iPhones varierar beroende på vilken version du har. Det finns flertalet olika och upplösningen blir bara bättre och bättre nästan för varje generation som släpps på marknaden.

Upplösning för Bio

När det gäller biografer och biofilm fungerar det inte riktigt på samma sätt som upplösning för tv och datorskärmar. Läs mer om upplösning för bio.