Upplösning bilder

En bild skall ha olika upplösning beroende på vad man skall ha bilden till. En bild utgörs av ett antal pixlar, eller bildpunkter. Varje pixel har en viss färg. Det gör att bilden upplevs som skarpare/tydligare desto fler på antalet pixlar är i bilden.

Ju fler pixlar desto högre upplösning.