Upplösning bio

När det gäller biografer används en specialreflekterande uppspänd duk som saknar egen upplösning. Denna bestäms istället av projektorns objektiv.

Biografer har med början från 1953 anpassats för 35 mm film (och på 2010-talet dess digitala efterföljare), d.v.s. filmer inspelade med Cinemascope eller Panavision (inkl. Super Panavision). Formatet för dessa linstekniker är 2,35:1 eller 2,39:1 (inkl. synkroniserat ljud på filmrutorna) och har funnits sedan 1953. 70 mm film, som aldrig slog igenom, bibehöll 2,35:1 resp. 2,39:1 formaten. Avsikten var enbart högre upplösning, men denna uppnås numera allt oftare av digital bio. Experiment med format bredare än 3:1 förekommer dock, men få biografer kan hantera sådan film utan att göra bilden lägre.

Källa wikipedia